Nasze projekty

Dom z budynkiem gospodarczym

Dla inwestora o jasno specyzowanych wymaganiach zaprojektowano dom parterowy wraz z budynkiem gospodarczym. Projektowana lokalizacja na terenie typowo wiejskim. Inwestor miał pragnienie nawiązać projektowaną realizacją do polskich tradycji, zabudowy wiejskiej okresu międzywojennego.Możliwość komentowania została wyłączona.